WCCM DANMARK

Mange bliver overraskede over, at der findes kristen meditation. De forbinder meditation med alternativbevægelsen - eller med de østlige meditationsformer, som kom til Vesten i 1960- og 1970-tallet og til dels har fået en vestlig udformning. Overraskelsen er tilsyneladende lige så stor blandt troende kristne som blandt mediterende fra andre traditioner. Protestantiske kristne har ofte meget lille kendskab til de åndelige skatte, som findes i kirkens gamle skatkiste. De som mediterer ud fra andre traditioner, ved som regel heller ikke, at deer findes en gammel, velprøvet og mangfoldig meditationspraksis indenfor kristendommen.

 

WCCM (World Community for Christian Meditation) er et globalt netværk af meditationsgrupper, som mediterer efter den tradition for stille, indre (kontemplativ) bøn, der går tilbage til ørkenfædrene i 300-tallet, ja, efter oplysninger hos ørkenfædrene går helt tilbage til apostlene - en tradition, som blev genopdaget af benediktinermunken John Main (1926-82). Der er i dag meditationsgruppeer i mere end 100 lande.

 

WORLD COMMUNITY FOR CHRISTIAN MEDITATION

WCCM DANMARK