TildeArt

Tilde Louise Carlsen

Jeg er autodidakt billedkunstner, men har dog bl.a. lært hos akvarelprofessor Arne Isaccson, Anders Wallin og Lars Holm i Sverige og hos Kirsten Dufour i Danmark og England.

Jeg er meget optaget af den nye nordiske akvarel, som sætter akvarellen ind i et nyt lys. Håber på at akvarellen vil blive anerkendt som selvstændigt kunstnerisk medie med tiden, ligesom fotoet er blevet.

Uddannet typograf og grafisk designer fra Den Grafiske Højskole i København.
Har løst grafiske opgaver indenfor kommunikation og illustration, samt kunstneriske projekter for offentlige og private virksomheder.

Medlem af Nordisk Akvarelselskab og Visuelt Forum i Dansk Journalist Forbund, samt Fyns Grafiske Værksted i Odense.